Behandlerteam

Behandlerteam


Pia


Forstander af Maglesøhus & visitator


Jeg hedder Pia Kjær Rolander og er Forstander af Maglesøhus samt visitator. Jeg overtog bostedet Ousbjerggaard pr. 1. juli 2016, efter at de tidligere ejere Pernille Ingrisch og Peter Soelberg trak sig tilbage. I forbindelse med overtagelsen, ændrede jeg navnet til Maglesøhus.


Jeg blev ansat på Ousbjerggaard og Farmen Dagskole i august 2013, og overtog ledelsen af begge steder i 2015.


For at give jer et lille indblik i hvem jeg er, kan jeg fortælle, at jeg er uddannet psykiatrisk sygeplejerske, og har arbejdet 15 år i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Jeg har været på henholdsvis Akut Lukket Ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor der er unge indlagt i alderen 14-17 år, på Anoreksi afsnit, og på Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital. Herfra tog jeg tilbage til Ungdomspsykiatrien, hvor jeg var souschef, og klinisk sygeplejespecialist, og var med til at etablere forskellige tiltag som kunne hjælpe børnene.


Jeg underviste samtidigt forældrene i hverdagsproblematikker i forhold til deres børns udfordringer og vanskeligheder.


I marts 2008 var jeg med til at opstarte Danmarks første private Børne- og Ungdomshospital Hejmdal privathospital, hvor jeg var afdelingssygeplejerske for Daghospitalet, hvor vi havde sårbare unge i dagtiden, i alderen 7-20 år.


Derudover ledede jeg ADHD klinikken, hvor jeg havde medicinkontrol af patienterne og vejledte dem og deres familier.


Jeg blev i 2010 udpeget af et kendt medicinalfirma som værende én af de dygtigste psykiatriske sygeplejersker i Danmark indenfor diagnosen og specialet ADHD, med henblik på at indtræde i en National Fokus ekspertgruppe bestående af i alt 14 psykiatriske sygeplejersker.


Jeg har en diplomuddannelse i offentlig og privat ledelse fra COK afsluttet i 2020.
Peter


Psykiatrisk konsulent på Maglesøhus, speciallæge


Jeg hedder Peter Fleng Daniel, er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder som konsulent på Maglesøhus.


Tanja


Viceforstander og afdelingsleder på Villa Alba


Jeg hedder Tanja Lambach Rasmussen og har været ansat på Maglesøhus siden den 1. marts 2018, først som socialrådgiver og siden 1. januar 2019 som leder og pr. 1. januar 2021 også som viceforstander på Maglesøhus.


Jeg er uddannet socialrådgiver i starten af 2004 og har størstedelen af tiden siden, arbejdet med børn, unge og deres familier i Sorø Kommune. Her har jeg arbejdet omkring hele familien, hvilket hovedsageligt har bestået af samtaler, afklaring af eventuelle støtteforanstaltninger, skriftligt arbejde herunder bla. børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt tværfagligt samarbejde med skoler, institutioner og andre fagprofessionelle omkring barnet. Derudover har jeg løbende været en del af vagtteam, projektarbejde og haft faglig ledelse i to år.


Jeg har løbende uddannet mig og blev senest i 2014 færdig med Den sociale diplomuddannelse i Børn og Unge.


Copyright @ All Rights Reserved