Behandlingssyn

Behandlingssyn


Det behandlingsmæssige arbejde tager afsæt i et anerkendende og narrativt grundsyn. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af kognitive og narrative metoder. Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og erfaring med behandling af unge, der kæmper med psykiatriske, neuropsykologiske og/eller psykosociale vanskeligheder.


I tilgangen til den unge er vi er optagede af at se bagom eventuelle diagnoser og fokuserer på den enkelte som et unikt individ med egen identitet, historie og håb og drømme for fremtiden. Det er vores udgangspunkt, at den unge til enhver tid gør det bedste han/hun kan.


Vi går på opdagelse i de bagvedliggende intentioner og er nysgerrige på, hvad der er vigtigt for den unge.


Vi bestræber os på at skabe et trygt miljø, hvor den unge kan føle sig værdifuld, respekteret og bakket op i sine foretrukne identitetshistorier.


Vi lægger vægt på at understøtte den unges oplevelse af at have kompetencer og handlekraft i forhold til egen situation og de vanskeligheder, der stiller sig i vejen for deres trivsel.


Vi har fokus på styrkelse af selvværd, tillid til omgivelserne og udvikling af færdigheder og copingstrategier, der kan åbne muligheder for, at den unge skridt for skridt kan spore sit liv i en retning, der giver mening og værdi for ham/hende. I denne proces tilbyder vi os som alliancepartnere for den unge, og relationsarbejdet indgår som en basal del af indsatsen.


Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i det behandlingsmæssige arbejde. Miljøet er velstruktureret og forudsigeligt med tydelige rammer, der ikke efterlader tvivl om, at personalet er troværdige og stabile samarbejdspartnere, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af den unges liv, hvor han eller hun har særligt brug for det.


Den unge tilbydes individuelle samtaleforløb med psykolog og løbende udviklingssamtaler med psykolog og kontaktperson fra Maglesøhus.


Et positivt samarbejde med forældre og andre relevante personer i barnets netværk vægtes højt. Form og indhold af dette samarbejde aftales på baggrund af forældrenes ønsker og behov. Forældre tilbydes rådgivning i forhold til, hvordan de kan støtte deres barn og håndtere vanskelige problematikker i hjemmet. Forældrene har ligeledes mulighed for samtaler med intern psykolog og psykiaterkonsulent.


Som et supplement i behandlingen af de unge, tilbyder vi også og NADA. Vores medarbejdere er uddannet som NADA-behandlere.