Værdier

Værdier

 

Maglesøhus' værdigrundlag baserer sig på fire grundpiller:


  • Anerkendelse
  • Faglighed
  • Fælles forståelse
  • Æstetiske rammer


Anerkendelse
Udgangspunktet for Maglesøhus er gode fysiske rammer, et veluddannet personale med erfaring og uddannelse inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område. Vi tilstræber relationsdannelse med respekt for andres grænser. Vores mål er at skabe et miljø med fokus på rummelighed, accept og forståelse af både gruppe og individ.


Faglighed
Alle vores tiltag tager udgangspunkt i et kvalificeret fagligt udgangspunkt med baggrund i en mange års erfaring indenfor det pædagogiske arbejde samt børne- og ungdomspsykiatriske arbejdsfelt. Personalet kan fagligt som teoretisk redegøre for den praksis de udøver, hvad de gør - hvorfor og hvordan.


Vi vægter følgende områder:
• At være i udvikling professionelt som personligt
• Være bevidst om egne og andres grænser
• Løbende refleksion over egen praksis/udvikling
• Fokus på undervisning og læring


Fælles forståelse
Vi ønsker således at den unge og deres pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi ønsker en organisation der igennem sin konstruktion sikrer, at vi til enhver tid lever op til ambitionen om faglighed og kvalitet.


Vi arbejder ud fra følgende:

• Klare mål og midler
• Tydelighed og respektfuld kommunikation
• Tydelig information
• Sundhed
• Ansvar
• Tillid og troværdighed
• Loyalitet


Æstetisk ramme
Arbejdet/udviklingen skal foregå i en fysisk pæn ramme.