Afdelinger

I Villa Alba er der plads til syv unge i alderen 16-26 år, mens der i afdelingen Villa Bella er plads til otte børn og unge i alderen 10-18 år, og i Villa Cornelia er der plads til fire unge i alderen 17-26 år. Fælles for de tre afdelinger er, at de unge ofte har diagnoser som autismespektrumforstyrrelse, angst, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet.

Godkendelse

Maglesøhus er godkendt og under tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Find os på Tilbudsportalen og se vores tilsynsrapport.

Vi er godkendt som børne- og ungehjem efter Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3, samt efterværn og som botilbud til midlertidige ophold efter servicelovens § 107.

I Villa Alba og i Villa Cornelia er pladserne fleksible, således at der både er pladser efter Barnets Lov § 43 samt Servicelovens § 107.

Anerkendelse og fællesskab


Villa Bella, Villa Alba og Villa Cornelia ligger henholdsvis i Holbæk og i Tølløse i dejlige omgivelser nær skov, strand og med muligheder for indkøb og aktiviteter i nærheden.

Fælles for alle afdelinger er at vi tilbyder et lille, struktureret, trygt og anerkendende miljø i rolige omgivelser.

Vi ønsker at skabe en god tilværelse for de børn og unge der bor her og inddrager vores omgivelser, både det nære miljø, men også det omkringliggende samfund, til at støtte op om dagligdagens sociale samspil og oplevelser. Det indebærer blandt andet også fælles arrangementer vores huse imellem. Vi afholder fællesspisninger, banko aftenener og fremmer muligheden for fællesskab med andre unge og muligheden for at få en god ven.

unsplash