Faglige kompetencer

Faglighed og 

uddannelse

I Maglesøhus vægter vi fagligheden højt. Vores personale er derfor relevant uddannede og motiverede for at lære, være nysgerrige og forholde sig åbent og aktivt til vores børn og unge er centrale begreber i vores arbejde i det socialpædagogiske felt.

Den miljøterapeutiske tilgang


Hvert år opkvalificeres alle medarbejdere. 


 • Undervisning i Neuropædagogik og neuropsykologi
 • Undervisning i ADHD
 • Undervisning i Autismespektrumforstyrrelse
 • Undervisning i Angst
 • Undervisning i Personlighedsforstyrrelse
 • Undervisning i Tilknytningsforstyrrelse
 • Undervisning i Magtanvendelse
 • Dokumentation og målsætning
 • SMART mål

Alle ansatte på Maglesøhus lever efter vores fundament,som kan findes i alle aspekter af vores arbejde.

Personalet i Maglesøhus er uddannet miljøterapeuter og har uddannelsesmæssig baggrund som pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. Alle har relevante efteruddannelser og kurser som eksempelvis:

 • NADA uddannelse
 • ADHD kurser
 • Diplomuddannelse Børn og unge
 • Diplom i ledelse
 • Praktik vejledning
 • Den svære samtale
 • Ekstern supervision
 • Konflikthåndteringskurser
 • Kollegial supervision
 • Magtanvendelse og forebyggelse af samme
 • Medicinhåndtering
 • Neuropædagogiske diagnoser

Uddannelser

hos personalet

i Maglesøhus

unsplash