Villa Cornelia

Indkøb, biograf, caféliv og sport

Villa Cornelia ligger centralt i Holbæk, tæt på uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, biograf, caféliv, sportsaktiviteter mm. og kun ca. 60 km fra København. Villa Cornelia er målrettet unge, der næsten er klar til at bo for sig selv men har behov for guidning og intensiv bostøtte i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Villa Cornelia har plads til fire unge og indeholder to rummelige værelser på hver etage, samt køkken, badeværelser og stue. Til huset er der en hyggelig have som lægger op til grillaftener og fælles aktiviteter eller bare en stund til afslapning.

Hello world

Lær Villa Cornelia bedre at kende her.

Central beliggenhed

Villa Cornelia ligger under 10 minutters gang fra stationen, med mulighed for at komme hurtigt til København, Slagelse, Roskilde mm.

Villa Cornelia har fibernet kabel og wifi.

På Villa Cornelia er pladserne fleksible, hvilket betyder at vi i alt har fire pladser til § 114 Barnets Lov og/eller Servicelovens § 107.

Villa Cornelia er for unge i alderen 17-26 år med psykiske og udviklingsmæssige vanskeligheder, som har brug for et specialiseret udslusnings tilbud hvor rammerne er overskuelige, relationelle og trygge. De er i overgangen til at bo for sig selv, men har behov for begrænset støtte og kan bo uden nattevagt, men med mulighed for at kunne kontakte et personale.

Vores unge har ofte diagnoser såsom autismespektrum forstyrrelse, ADHD, angst, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet. Vi modtager ikke unge med omfattende spiseforstyrrelse, voldsom udadreagerende adfærd og/eller alkohol eller stofmisbrug.

Målgruppe

Ophold i Villa Cornelia

Maglesøhus har som mål at udvikle og fremme trivsel for en gruppe unge som ofte føler sig pressede i samvær med andre, isolerer sig, mistrives og har ustabile skoleforløb med i bagagen. I Maglesøhus arbejder vi ud fra en miljøterapeutisk ramme, hvor struktur, stabilitet og forudsigelighed er fundamentet og afgørende for at kunne skabe de bedste udviklingsmuligheder hos det enkelte unge menneske. På sigt ønsker vi at give de unge mulighed for at kunne overskue og handle ud fra egen livssituation og vi søger at hjælpe dem med med at udnytte egne ressourcer bedst muligt.

Vi arbejder målrettet med at gøre vores unge parate til at flytte i egen bolig og dagligdagen er bygget op således at de unge udvikler kunnen indenfor praktiske gøremål som f.eks. rengøring, handle ind, styre egen økonomi, kontakte offentlige instanser etc. Dagligdagen er bygget op således, at de unge udvikler deres evner inden for relevante praktiske gøremål fx madlavning,

De unge der bor i Villa Cornelia vil have mulighed for at danne selvstændige relationer, ligesom der i huset vil være fokus på at ”bo sammen” med andre unge, deri dagligdags opgaver og husaftaler lavet med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Der vil med støtte fra personalet blive skabt rammer om en hverdag den unge kan trives og udvikles i og som baner vejen for et selvstændigt voksenliv på sigt.

Der er f.eks. fællesspisning hver torsdag hvor man som ung i huset har maddag på skift. Vi fejrer altid fødselsdage og traditioner holdes i hævd. Vi tilbyder fællesskaber og dermed skabes muligheder for at være sammen med andre og træne hvordan man begår sig i sociale fællesskaber, med alt hvad det indebærer af samarbejde og accept.

Der vil med støtte fra personalet blive skabt rammer om madlavning og sund og varieret kost - omfanget aftales med de unge. De unge vil blive støttet i at opretholde en fornuftig sund livsstil, med fokus både på den indre og ydre trivsel.

På Maglesøhus har vi fagligt stærke og kompetente medarbejdere. Der er pædagoger, socialrådgivere, social- & sundhedsassistenter, psykiatriske sygeplejersker og en psykiater tilknyttet i organisationen.

unsplash