Takster

Takster pr. 1. januar 2024

Døgnbehandling

  • Børne- og ungehjem (§ 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3)       kr. 107.272,00 pr. måned
  • § 107 (døgnbemandet)                                                    kr. 107.272,00 pr. måned
  • Ungekollegie / udslusning                                             kr. 78.857,00 pr. måned


OBS! Da Maglesøhus er et privat børne- og ungehjem er taksterne inkl. moms, hvorimod takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms. Momslovens § 13 fritager sociale private tilbud for moms, hvilket betyder at den indgående moms ikke kan fratrækkes. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.


Ring til Forstander & visitator Pia Kjær Rolander på 3118 7690 for yderligere information vedrørende priser, eller send en mail til pia@maglesoehus.dk.

unsplash