Takster

Følg os:

Copyright @ All Rights Reserved

Takster


Takster pr. 1. januar 2020


Døgnbehandling


Bosted (§ 66, stk. 1, nr. 5)         kr. 88.962,00 pr. måned (grundtakst)


§ 107 (døgnbemandet)              kr. 76.840,00 pr. måned (grundtakst)OBS! Da Maglesøhus er et privat botilbud er taksterne inkl. moms, hvorimod takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms. Momslovens § 13 fritager sociale private tilbud for moms, hvilket betyder at den indgående moms ikke kan fratrækkes. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.Ring til Forstander & visitator Pia Kjær Rolander på 3118 7690 for yderligere information vedrørende priser, eller send en mail til pia@maglesoehus.dk.